loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

2007 Yılı Un İmalatındaki Randıman Durumu Hakkında

Meslek Komitemizin, belirlenen tarih ve saatte oda toplantı salonunda yapmış olduğu olağan üstü toplantı neticesinde; Un imalatındaki randıman durumu aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

RANDIMAN                             BONKALİTE UN                           KEPEK

Tip : 550 % 60-67                               %11-15                                 %22-25

Tip : 650 % 68-73                              % 5- 7                                     %22-25

Tip : 850 % 74-78                              % 0- 1                                       %22-25

Özel Amaçlı Tandırlık Un : Tip 850 una % 40 - % 60 oranında bonkalite un katılarak imal edilir. ( Tip 850 un üretimi esnasında daha önce elde edilmiş stoklarda bulunan Bonkalite undan % 40 ila % 60 oranında ilave edilerek Özel Amaçlı Tandırlık Un elde edilir.)

Yukarıdaki randımanda gözükmeyen rozmol; yöremizde kepekle beraber üretilmektedir. Ayrıca; istenirse kepekten ayrı olarak rozmol üretim ve satışı yapılabilir.

Un kodeksine göre randımanlar kül ile belirlenmekte olup, bu randımanlar buğdayların durumu ile alakalı olmaktadır. Buğdaylardaki kül miktarı yörelerine ve iklim şartlarına göre değişkenlik arz etmektedir.

100 kg. fıresi çıkmış yabancı maddeleri temizlenmiş buğdaydan rutubet artışından dolayı

101.5 kg buğday elde edilir.

FİRE

Buğdayın kamyona yüklenmesi, fabrikaya dökülmesi ve ambara tahliyesi esnasında toz toprak ile buğdayın içine tarlada karışmış olan taş ve çöplerin karışımından, kantar farkından ve rutubet kaybından oluşur. Ekonomik değeri olmayan bu maddelerin oranı;  % 2 ile % 5 arasındadır.

TEMİZLEME

Buğdayın fire safhasından sonraki aşamada ise imalata verilecek buğdayların tespitine geldiğinde bu defa buğdayın içerisindeki hafif taneleri, sap, saman gibi maddeler üretime verilmeyerek ayrılır. Ekonomik değeri olan ve piyasada hayvan yemi olarak satılan ve analiz artığı "kırık buğday" diye tabir edilen bu maddeler üretim işlemini yapan fabrikanın tüm safhalarındaki (tavlamadan önceki ve sonrası) temizleme makinelerine ve buğday kalitesine göre % 3 ile % 8 oranı arasındadır.