loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

8 mm kangal ve fimasin telden çekilen 18 no. Tavlı tel ve çubuk tel ile ağaç

Vidasındaki fire ve uçuk miktarının tespiti hakkında.

Toplantıda 8 mm kangal ve fimasin telden çekilen tavlı tel ve çubuk tel’in ve ağaç vidasında meydana gelen fire ve uçuk miktarı aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiş ve karar bağlanmıştır.

Buna göre ;

1) Fimasinden soğuk çekme sureti ile tel üretiminde;

                           Fire;                       %  2. 5

                           Iskarta;                  %  1, 5

2) Soğuk çekilmiş telden soğuk şekillendirme ve talaş kaldırma sureti ile düz yarıklı ağaç vidası üretiminde ;

                        - Başyarma firesi oranı         : %  2, 9

                        - Kalıp bozuğu fire oranı      : %  5, 0

                        - Perçin ayarı fire oranı         : %  3    %  4

                        - İmalat bozuğu fire oranı    : %  3                 %  6

                        - Dişaçma firesi oranı            : %  16             % 20

                        - Iskarta oranı                        : % 2,5             %  4            

                              TOPLAM                           % 32, 4         % 41,9

3) Altı köşe  başı, vida, cıvata imalatında;

                        - Çapak açma firesi               :  %  11,6

                        - Kalıp bozuğu firesi             :  %  5

                        -  Perçin ayarı firesi               :  %  4         %  6

                        - İmalat bozuğu firesi            :  %  6         %  8

 TOPLAM                        % 26,6      % 30,6    Olarak tespit edilmiştir