loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Lint Cleanerli Savcin Pamuk Çırçırlama Tesislerinde Oluşan Fire Ve Zayiat Oranlarının Tespiti Hakkında

Meslek komitemiz, belirlenen tarihte oda toplantı salonunda toplandı. Toplantıda Lint Cleanerli Savcın Pamuk Çırçırlama Tesislerinde Oluşan Fire Ve Zayiat Oranları gelişen teknoloji şartları ve makineler dikkate alınarak aşağıda belirtildiği gibi yeniden belirlenmiştir:

Çıkan kullanılabilir pamuk randımanı % 23-%30

Çiğit                % 54-% 60

Filtre Tozu      % 7 - % 9

Cleaner altı     %3 - %5

Rutubet           % 2,5 - % 3

Toz kaybı        % 1 - % 2

Bu oranlar iklim şartlarına, gelen yörenin pamuk cinsine, çırçırlama tesisinin durumuna göre farklılık gösterebilir.

Bu karar Odamızın 03 Şubat 2009 tarihli ve 02 nolu karar ile güncellenen, 08.03.1996 tarih ve 5 nolu kararını iptal eder.