loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Polipropilen çuval üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin cins ve kullanımı oranları

Meslek komite toplantısında, polipropilen çuval üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin cins ve kullanımı oranları görüşülerek aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir.

  1. POLİPROPİLEN : Ana hammadde olup, kullanım oranı % 75 ile % 100 arasında değişir.                     
  2. ANTİSİPLİT : P.P. çuval üretimi için bir yardımcı madde olup, polipropilen üretim aşamasında çatlama ve kırılmaları önlemek için kullanılan yardımcı bir katkı maddesidir. Kullanım oranı bünyesindeki konsantresine göre % 0 ile % 6 arasında değişir.
  3. ULTRAVİOLE KATKI MADDESİ : P.P. çuval üretiminde bir katkı maddesi olup çuvalın güneş ışığına karşı dayanıklılığını artırır. Konsantresine göre kullanım oranı % 0 ile % 6 arasında değişir.
  4. POLİETİLEN: İstenilen çuval astarlı ise, astarın üretimi için bir ana maddedir. Kullanım oranı % 90 ile % 100 arasında değişir.

İstenildiğinde polipropilen çuval imalatı için bir yardımcı madde olarak’ta kullanılabilir. Kullanım oranı                % 0 ile % 20 arasında değişir.

  1. PLASTİK BOYASI (MASTIRBEC) : çuvalın istenilen renkte üretimini yapabilmek için kullanılan yardımcı bir maddedir.

Konsantresine göre kullanım oranı % 0 ile % 5 arasında değişir.

  1. TİTANDİYOKSİT : Çuval üretiminde plastik boyasının (mastırbec) rengini güçlendirmek için kullanılan bir katkı maddesidir. Kullanım oranı % 0 ile % 4 arasında değişir.
Other Decisions