loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

2020 17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda Ek'te sunulan, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu genelge ve kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

EK:Genelge

Bilgilerinize sunulur.

Ekli Dosyalar