loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru, Bildirim Ve Beyan Sürelerinin Uzatılması Hk.

“Sayın Üyemiz,

27 Ağustos 2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10.maddesinden (6.ve 7. Fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31.08.2021 de sona erecek olan başvuru bildirim ve beyan süreleri bu başvuru bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10.maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır. İlgili kanun ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize Sunarız.”

Ekli Dosyalar