loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN BÜNYESİNDE KULLANILAN İTHAL EŞYASINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVİR SÜRECİ

Sayın Üyemiz,

14 Ekim 2022 tarih 31953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 'ın 3.maddesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devir kurumu yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından Devir kurumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Genelge (2023/1) yayınlanmıştır.

Söz konusu genelgeye ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış devir aşamalarını içeren şemaya, iş akış şemasına ekten ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ekli Dosyalar