loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Deprem Nedeniyle Yapılacak Olan Bağış ve Yardımlar

Sayın Üyemiz,

AFAD, TOKİ ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ile yapılan protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD’ a teslim edilecek konutlar için TOBB ve TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarının, söz konusu bağış tutarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu,

Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından TOBB ve TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından TOBB’ a gönderilen ve aşağıda yer alan yazı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar