loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ(DYS)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak başvurular mer'i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği ilgi’de kayıtlı yazımızla bildirilmiştir. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası “Gerekli görülmesi halinde bu madde belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” Hükmünü amirdir.

Anılan hükümler çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.