loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen genel tebliğ resmi gazetede yayınlanmış olup ekte yer almaktadır.

Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) 15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu TaşıtlarVergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması HakkındaKanunun 1 inci maddesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme Kanununyayımı tarihi olan 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İstisnalar
MADDE 5-
(1) 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek MTV için de geçerlidir.
(2) Bunlara ilave olarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniylemücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;
-Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,
-Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,
-Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,
-Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybedenmükelleflere ait taşıtlar
ek MTV’den istisnadır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

Ekli Dosyalar