loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

EKONOMİYE DAİR ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

Not : Bu bilgiler TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından odamıza gönderilen bültenden alınmıştır.

 


Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (19-25 Mayıs 2022)


Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Konut Finansman Projesi. (20 Mayıs 2022).
Erişim adresi https://hmb.gov.tr/haberler/konut-finansman-projesi
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı , Finansal İstikrar Komitesi'nin dördüncü toplantısına ilişkin basın açıklaması (21.05.2022).
Erişim adresi: ttps://twitter.com/HMBakanligi/status/1528077447077539841?cxt=HHwWgsC95fGV6bQqAAAA

1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sahibi olmayan vatandaşlar için "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartlarını belirledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilk evim konut finansman desteğinin 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verileceği, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edileceği belirtildi. Kredi desteği kamu bankaları tarafından ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek ve bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek. Ayrıca, bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde Döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek. Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak.

2. Finansal İstikrar Komitesi dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin, Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiği, ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkilerin Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nde ayrıca değerlendirileceği ve alınan kararların ivedilikle uygulamaya konulacağı iletildi.

3. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara altın tahvili ve kira sertifikası ihracı yapacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik valör tarihi 25 Mayıs 2022 olan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacağı belirtildi. Söz konusu senetlerin ihracı KMKTP üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek, yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini bu bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecek. Talepler, KMKTP üyesi bankalarca 23 Mayıs 2022 saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla gönderilecek. Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, BIST tarafından belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Mayıs 2022 Tarihinde Kurumsal Yatırımcılara Gerçekleştirilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Basın Duyurusu. (20 Mayıs 2022).
Erişim adresi: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/05/20.05.2022-Altin-Ihrac-Duyurusu.pdf

Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 31845. (24 Mayıs 2022).
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-9.htm

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 31845. (24 Mayıs 2022).
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-8.htm

4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi merkezi karşı taraf yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, merkezi karşı taraf işlemlerine (MKT) taraf olacak MKT üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlar arasına eklendi.

5. Bankaların, ihtiyari olarak kredilerde bir borcun temerrüdü nedeniyle donuk alacak sınıfına dahil edilmesine ilişkin eşik 100 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Resmi Gazete'de yayımlanan, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Buna göre, bir borçludan olan 2 bin 500 TL ve altındaki toplam alacak tutarının donuk alacak olarak sınıflandırılması bankanın ihtiyarında olacak. Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutar 500 TL olarak uygulanacak. Ancak, bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları toplamının %1'ini geçmemesi gerekiyor.

6. Her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. Genelgede, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığı; her yıl farklı bir temada "Tek Bir Dünya" sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, 2022'de sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacağı belirtildi. Bu çerçevede, doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin her geçen gün giderek arttığı ülkemizde Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu haftanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacağı ifade edildi.

Türkiye Çevre Haftası ile İlgili 2022/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Resmi Gazete, Sayı: 31842. (21 Mayıs 2022).
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220521-4.pdf

 

   Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (28 Nisan – 11 Mayıs 2022)

1 Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.

2 Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-II"nin Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşma (Ankara). (28 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2022/konusmab28_04_2022

3 TCMB Enflasyon Raporu 2022 - II (28 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-24

4 Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/18), Resmi Gazete, Sayı: 31832. (11 Mayıs 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220511-7.htm

 

 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporunu açıkladı, 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini 19,6 puan artırarak yüzde 42,8’e yükseltti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rapora ilişkin yaptığı sunumda en önemli sorunun enflasyon olduğunu ve bütün paydaşlarla bu konuda kararlı bir şekilde çalışıldığını belirtti. Liralaşma stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin kredilerin iktisadi faaliyetle uyumlu hareket etmesini sağlamak olduğu, bu strateji çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun, fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile uyumlu hale getirileceği ifade edildi. Sürdürülebilir cari dengenin tesis edilmesi için uzun vadeli TL kaynaklarının yatırımlara, ihracata, kapasite artışlarına ve özellikle KOBİ'lere yönlendirilmesinin kritik önemde olduğu, fonlama yapısında TL cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını artıracak ek adımların yakında devreye alınacağı bilgisi verildi. Nihai amacın bütün ekonomik birimlerin her türlü kararlarında lira dışında hiçbir para birimine gerek duymadan TL ile tasarruf yapabildikleri, tüm finansal kararlarını TL ile alabildikleri bir finansal mimariyi tamamlamak olduğunun altı çizildi.2

 

TCMB, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'e güncellerken, bir önceki raporda 80,4 dolar olan ham petrol tahminini 102 dolara; yüzde 24,2 olan gıda enflasyonu tahminini ise yüzde 49'a yükseltti. Enflasyon 2023 için yüzde 12,9 ve 2024 yılı için yüzde 8,3 olarak öngörüldü.3

 

 1. Finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranlarında düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, finansman şirketlerine Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs tarihi de dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Bununla birlikte yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs tarihi dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23 Aralık 2022 tarihi dahil olmak üzere hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olacak.4

 

 1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını istedi.

 BDDK, döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara gönderdiği açıklamada, tüm müşterilerin direkt erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görüldüğü belirtildi. Söz konusu düzenlemenin, ilgili kredinin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesi için bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyede oluşturulması amacıyla alındığı, böylece bankaların mevcut kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının sağlanacağı ve kaynakların ekonomik faaliyetleri desteklemeyen, rant elde etmek amacıyla kullanılmasının önlenebileceği belirtildi. 

5 Ek’e bakınız. İlgili belge https://www.turkiye.gov.tr/bddk-ebys adresinden alınmıştır.

6 BDDK, (28.04.2022 - 10188) SYR Hesaplamasına İlişkin Değişiklikler Hk Kurul Kararı. (28 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1109

7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı, Resmi Gazete, Sayı: 31825. (30 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220430-6.pdf

 1. BDDK, ticari kredilere ilişin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığını artırdı. BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlanan konuya ilişkin Kurul kararına göre, tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler dışındaki ticari nitelikteki nakdi kredilere 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak. Karar öncesinde söz konusu krediler için uygulanmakta olan risk ağırlığı, ilgili kredi müşterisinin derecelendirme notuna göre, yüzde 20 ila yüzde 150 arasında değişiyordu. Karar ile ayrıca, salgın nedeniyle ilk olarak 23 Mart 2020'de alınan ve bu kararın devamı olarak 1 Ocak 2022’den beri sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılabilmekte olan 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması yerine, salgın etkilerinin ortadan kalkması ve normalleşme ile birlikte 31 Aralık 2021'ye ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına karar verildi. Söz konusu kararla, KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırı, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 250 milyon TL olarak belirlendi. Karar öncesi söz konusu ciro sınırı 220 milyon TL seviyesindeydi.6

 

 1. BDDK, Borsa İstanbul'da işlem gören Hedef Holding ve bağlı gruplarının ortaklığındaki Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye kuruluş iznini onayladı. Resmi Gazete'nin 30 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan sayısında, Kurul Başkanlığının 27.04.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.04.2022 tarih ve E-20008792-101.01-43768 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Hedef Holding A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Namık Kemal Gökalp ve Sibel Gökalp tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Hedef Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği belirtildi.7

 

 1. BDDK, 6 tasarruf finansman şirketinin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verdi. BDDK açıklamasına göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda 7292 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurum tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı kaydedildi ve gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 2 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasında intibak süreci devam ettiği bildirilen Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ, Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ, İmece Yatırım Organizasyon AŞ, Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildiği belirtildi.

 

8 BDDK, Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Sürecine İlişkin Basın Açıklaması. (28 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/936?ekId=819

9 OSBÜK. Düşük Tüketimli OSB Sanayicilerine, Doğal Gazda Bayram Müjdesi. (30 Nisan 2022). Erişim adresi: https://osbuk.org/view/haber/goster.php?Guid=7ada20e9-c828-11ec-9269-0050568cba34

10 Hazine ve Maliye Bakanlığından: 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 31823. (28 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220428-1.htm

 1. OSB'lerde yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan sanayiciler 1 Mayıs itibarıyla düşük bedelli “kademe-1” tarifesi üzerinden faturalandırılacak. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü’nün yazılı açıklamasında, daha önce OSB'lerin tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalarını çok daha yüksek olan kademe-2 fiyatından ödemek zorunda kaldıklarına dikkati çekti. Düşük tüketimli bir OSB sanayicisinin, doğal gazın metreküpüne 3,34 lira ödemesi gerekirken, 9,4 lira olan kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırıldığını, bu da düşük doğal gaz tüketen OSB sanayicilerinin OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtti. Yazılı açıklamada ayrıca, doğal gaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, burada faaliyet gösteren işletmelerin doğal gaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yoluyla doğal gaz tedarik şirketleriyle paylaşılması hususunda yetki verildiği belirtildi. Verilen yetki çerçevesinde OSB bölge müdürlükleri, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğal gaz tüketimlerini okuyarak BOTAŞ'a bildirecek ve yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerinin kademe-1 fiyatından faturalandıracak.9

 

 1. Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine geri ödeme garantisinin yüzde 100 olarak sağlanması esas olacak.10

 

 1. Konut finansmanında 3 yeni paketin devreye gireceği açıklandı. Ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Twitter hesabından paylaştığı destekler kapsamında,

 "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

 KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

  Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter mesajı: Konut Finansmanı Projesi. (10 Mayıs 2022). Erişim adresi: https://twitter.com/NureddinNebati/status/1523772158257758209

12 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539), Resmi Gazete, Sayı: 31832. (11 Mayıs 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220511-1.pdf

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter mesajı: Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz (30 Nisan 2022). Erişim adresi: https://mobile.twitter.com/NureddinNebati/status/1520362648545673217/photo/1

Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası’ndan 6 farklı girişimci kredisi fırsatı. (29 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.halkbank.com.tr/tr/bizden-haberler/haberler/2022/nisan/ureten-turkiyenin-bankasindan-6-farkli-girisimci-kredisi-firsati.html

TÜBİTAK. TÜBİTAK, Genç Girişimcilere ve KOBİ'lere Yönelik Destek Miktarlarını Artırdı. (30 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-genc-girisimcilere-ve-kobilere-yonelik-destek-miktarlarini-artirdi

 

 1. Kredi Garanti Kurumlarına yönelik Hazine desteğinde yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerinde asgari 6 ay şartı aranmayacak. Düzenleme ile Bakanlık tarafından belirlenen kefalet limitleri KOBİ'ler için 35 milyon TL'den 100 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişiler için ise 250 milyon TL'den 350 milyon TL'ye yükseltildi.12

 

 1. Fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkânı tanınacağını bildirdi. Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçirilecek. Ayrıca, esnaf ve sanatkâr niteliğine sahip kişilerin başvurabileceği Girişimci Esnaf Kredisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılacak.13,14

 

 1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) KOBİ ve genç girişimcilere yönelik destek miktarlarını artırdı. TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına bağlı KOBİ’lerin projeleri için 600 bin liraya kadar verilen destek, yüzde 100 artış ile 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. TÜBİTAK BİGG kapsamında genç girişimcilere yönelik destek miktarını yüzde 125 artırarak 450 bin liraya. BİGG ve KOBİ Ar-Ge Başlangıç programının dışında Proje Pazarları Destekleme Programı ulusal etkinlik desteği üst limiti 30 bin TL’den 70 bin TL’ye ve uluslararası etkinlik desteği üst limiti de 40 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarıldı. Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programında TÜBİTAK tarafından karşılanacak tutarın üst sınırı 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi. Patent Destek Programı İnceleme Raporu Desteği ve Patent Tescil Ödülü tutarları da yukarı yönlü revize edildi. Yeni üst limitler, 21 Nisan 2022 tarihinden sonra açılan çağrılara yapılan proje başvurularında uygulanacak.15

 

 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilen kuruluşlardan alınacak belgeler için verdiği belgelendirme desteğinin üst limitini 10 bin liraya çıkardı. Söz konusu destek, hem

 

Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (21-27 Nisan 2022) 

Bu bülten TEPAV tarafından hazırlanmakta ve iş dünyasının yakından takip ettiği vergi, istihdam, devlet destekleri, ticaret ya da finansal alanlardaki öne çıkan yasal düzenlemeleri esas almaktadır.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17), Resmi Gazete, Sayı: 31818. (23 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220423-10.htm

 TCMB Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu (2022-24). (23 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-24

TCMB İhracat Genelgesi. (22 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-o1g0gEo

 Türk lirası cinsinden ticari krediler zorunlu karşılığa tabi tutuldu. 23 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlanan tebliğe göre, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u oranında zorunlu karşılık aynı sürelerde tesis edilecek. Ayrıca, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20'nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20'si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesi gerekiyor. Karar kapsamında, bankalar ile finansman şirketlerinin; KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırdığı krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler, kurumsal kredi kartları ve mali kuruluşlara kullandırılan krediler hariç olmak üzere TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulduğu belirtildi. 

Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankasının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makro ihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerine zorunlu karşılık getirmenin, Merkez Bankasının temel görevlerinden olduğu, bu çerçevede bilançoların yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıkların yapılan düzenleme ile makro ihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla bilançoların varlık tarafına da uygulanmaya başlandığı not edildi. 

Yurda getirilen ihracat bedelinde 30 bin dolar olan terkin alt limiti 15 bin dolara düşürüldü. Merkez Bankasının 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine Merkez Bankası tarafından 15.000 ABD Doları olarak değiştirildi. 22 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan genelgenin yürürlük tarihi 25 Nisan 2022 olarak belirlendi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yerleşik vatandaşların kendi aralarında yaptıkları döviz sözleşmelerinde ödemenin TL ile yapılmasını zorunlu kılan mevzuat değişikliğine açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TL ödeme zorunluluğunun Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptığı sözleşmeyi kapsadığı, yurt dışı yerleşiklerle yapılanlarda böyle zorunluluğu olmadığı belirtildi. Duyuruya göre, 19 Nisan’dan itibaren yapılan taşıt sözleşmelerinde ödeme döviz cinsinden yapılamayacak. Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması ve ödenmesi yasak kapsamında olmayacak. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru. (21 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.hmb.gov.tr/haberler/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-2008-32-34-sayili-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-2022-32-66-sayili-teblige-iliskin-duyuru

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 10165), Resmi Gazete, Sayı: 31817. (22 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220422-23.pdf

  Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468), Resmi Gazete, Sayı: 31816. (21 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-1.pdf

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), asgari 1,5 milyar TL sermayeli ve Hayat Katılım Bankası A.Ş. unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararında bankanın, Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya AŞ, As Tüketim Malları AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi.6

 TURQUALITY programlarındaki destek unsurları dövizden Türk lirasına dönüştürüldü, lokanta ve kafeler kapsım dışı bırakıldı. Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda yapılan değişikliğe göre, daha önce döviz cinsinden yapılan desteklerin artık TL olarak yapılması hükme bağlandı. İşbirliği kuruluşlarının alanında yer alan hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtımı amacıyla proje karşılığında tanıtım, reklam, pazarlama harcamalarına 1,2 milyon lira ile 6 milyon lira arasında destek verilecek. En yüksek destek 6 milyon lira ile TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birliklere verilecek ve destek oranı yüzde 80 olacak. Bunların dışında kalan birliklere projenin yüzde 80’i oranında 3 milyon lira, diğer işbirliği kuruluşlarına ise projenin yüzde 50’si oranında 1,2 milyon liraya kadar destek sağlanabilecek. Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, birlik başına 3 milyon lira destekten yararlanabilecek.

 TURQUALITY kapsamında desteklenecek yurt dışı birimlerde de bu düzenlemeyle birlikte önemli bir değişiklik yapılarak, lokanta ve kafeler destek kapsamı dışında bırakıldı. Bu kategoride artık yurt dışında açılan; mağaza, ofis, depo ve ön tanı merkezleri desteklerden yararlanabilecek. Ancak önceki uygulama kapsamında destek için başvurmuş lokanta ve kafeler için 6 ay süreyle destek unsurlarından yararlanılabilecek. Program desteğinden yararlanmış bir şirketin çoğunluk hissesi satılırsa şirketin yeni sahibi iki ay içinde hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt eder. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya taahhütnamenin süresi içinde verilmemesi halinde ise ilgili marka destek kapsamından çıkarılacak.7

Proje bazlı devlet teşviki sağlanacak yatırımlarda asgari sermaye kriteri 1 milyar TL'ye yükseltildi. Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ile

 • Yatırım projelerinin yatırımlara devlet yardımı verilmesine ilişkin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gereken asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar TL'ye yükseltildi.
 • Öncelikli ürün listesindeki ürünlerin yatırım projelerinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilerek karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için 50 milyon TL ile 500 milyon TL yatırım tutarına sahip olması kriteri uygulamadan kaldırıldı.
 • Karar kapsamındaki teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel, enerji ve hibe desteği tutarlarının gecikme zammı ve kanuni faiziyle geri alınmasına hükmedildi.
 • Kararın teşvik belgelerine ilişkin düzenlemeleri 26 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 21 Nisan’da yürürlüğe girdi. Sermaye yeterliliğinin artırılmasına ilişkin maddesi ise 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478), Resmi Gazete, Sayı: 31816. (21 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-23.pdf

 

Ticaret Bakanlığından: Posta Ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1), Resmi Gazete, Sayı: 31817. (22 Nisan 2022). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220422-5.htm

 Hızlı kargo firmaları ve posta idaresinin, gümrük kanununa tabi eşyanın tüm gümrük işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak için gümrük kanunu kapsamında yetkilendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin tebliğe göre, bu kapsamda yetkilendirme için başvuracak operetörlerin; hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hava kargo acentesi olarak, Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Bu şirketlerin, yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250 bin TL, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500 bin TL tutarında teminat mektubu ibraz etmesi zorunlu olacak.

 

 Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (26 Ocak-1 Şubat 2023)

 

1. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu yayınladı. Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 ve 2024 yılsonu tahminini yüzde 8,8 olarak koruduğunu açıklamıştır. Para politikası duruşunun ise; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama temel amacı doğrultusunda, üretimin sürekliliği, kredilerin büyüme hızı, kompozisyonu ve kullanım amaçları, cari dengenin bileşenleri ile döviz piyasasında sağlıklı fiyat oluşumları gözetilerek belirlendiği belirtilmiştir. Liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşiminin Türk lirasına olan yapısal talebi destekleyeceğinin beklendiği, ek olarak, hedefli kredi ve faiz politikalarının parasal istikrarı tesis edeceği, parasal aktarımı güçlendireceği, finansman maliyeti kanalıyla potansiyel arzı desteklemeye devam edeceği ve arz/talep dengesine olumlu katkı vereceği bir görünüm esas alındığı ifade edilmiştir.2

 2. Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacaktır.3

 3. Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir. TCMB’ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacaktır.4

 4. Ödeme ve e-para kuruluşlarının özkaynak yükümlülüğü artırıldı. TCMB’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre asgari özkaynak tutarı fatura kuruluşları için asgari özkaynak tutarı 5,5 milyon TL’den 7 milyon TL’ye, ödeme kuruluşları için 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye, elektronik para kuruluşları için 25 milyon TL’den 41 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme 30.06.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının ölçümüne yönelik düzenlemeyi yayımladı. Buna göre kredi riskine esas tutar hesaplamasında 31 Aralık 2021 tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 30 Aralık 2022 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verilmiştir.6

 

6. Gıda Komitesi’nde ‘haksız ve spekülatif’ fiyat artışları ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada küresel düzeyde enerji ve tarımsal emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin başta tarım ürünleri ve gıda olmak üzere diğer fiyatlama davranışlarına da olumlu yönde tesir etmesinin beklendiği belirtilmiştir. Bazı tarım ve gıda ürünlerinde maliyetlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilirken bu artışların engellemesi için gerekli çalışmaların artırılarak devam etmesine karar verilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacağı belirtilmiştir.7

 

7. Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ikinci yarısında yürürlük süresi dolan ve bu yılın aynı döneminde yürürlük süresi dolacak olan dampinge karşı önlemleri duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, Güney Kore ve Çin menşeli "beton pompaları" ve "beton pompaları taşıtları", Çin menşeli "kapitoneli mensucat" ile Güney Kore menşeli "dioktil ortoftalatlar ve "dioktil tereftalat" isimli eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemler geçen yılın ikinci yarısında sona ermiştir. Tebliğde, bu yılın ikinci yarısında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde sona erecek dampinge karşı önlemler de anımsatılmıştır.8

 

8. BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında ve elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışında indirim yaptı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışına yüzde 16,67 indirim yapılmıştır. Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim gerçekleşmiştir.9

 

9. Atıl tarım arazisini üretime katacak projelere hibe desteği verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanları bitkisel üretimi artıracak yatırımlar ile ürün işlemeye yönelik yatırım projelerine yüzde 75’e kadar hibe desteği verilecektir. Destek kapsamındaki projeler 5 kategoride toplanmaktadır: 1- Boş bırakılan atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri tarımsal üretime kazandıran projeler, 2-İklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştiren projeler, 3-Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri, 4-İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, 5-Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla bilim alandan elde edilen verimini artıran projeler.

10. 2022 yılı Aralık ayında 84 milyar 692 milyon liralık yatırım öngören 2062 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022 yılı Aralık ayına ait yatırım teşvik belgesi listesini yayımlamıştır. Aralık ayında 1 milyar lira ve üzerinde 10 yatırım teşvik belgesi almıştır. Toplam 84 milyar 692 milyon liralık teşvik belgesi düzenlenirken, yatırım kapsamında 53 bin 933 kişinin istihdam taahhüdünde bulunulmuştur. Bu yatırımlar için 1 milyar 337 milyon liralık makine ve teçhizat ithalatı yapılması öngörülmüştür.