loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

EUR.1 BELGESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İsviçre Gümrük İdaresi'nden alınan diğer bir yazıya atıfla, ülkemizce düzenlenen belgelerde, varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince kabul edilemeyeceği, Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmiştir. İlgili Bakanlıkla yapılan görüşmelerde, MEDOS'ta gerekli düzenlemenin yapılması talimatı alınmış ve sistem bu çerçevede güncellenmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımız tarafından düzenlenen ve varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazacak şekilde çıktılarının alınabilmesi amacıyla MEDOS güncellenmiştir.


Bilgilerinize sunulur.