loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

FORM-A MENŞE BELGESİ Hk.

Sayın Üyemiz,

“Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 12.10.2021 tarihli ve 68108993 sayılı yazıda özetle, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) aldığı bir karar kapsamında Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi’nden kaynaklanan söz konusu avantajın, 12.10.2021 tarihinden itibaren ortadan kalktığı belirtilmiştir. Bu itibarla, MEDOS üzerinden Rusya Federasyonu’na FORM-A Belgesi düzenlenememesini teminen sistemde gerekli düzenleme yapılmış olup, halihazırda ilgili ülkeye FORM-A Belgesi için ihracatçılarımız tarafından onay başvurusunda bulunulamamaktadır. Konu hakkında Bakanlıktan ilave bilgiler alınabilmesi için Birliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

Bilgilerinize sunulur.