loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

FORM-A MENŞE BELGESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan muhtelif tarihlerde alınan yazılardaki talimatlar uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) aldığı bir karar kapsamında AEB üyesi ülkelere ülkemizden Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemeye başlanmıştır. Bu defa, Bakanlıktan alınan 17.11.2021 tarihli ve 69215598 sayılı yazıda özetle, -AEB’nin kararlarında ve/veya söz konusu Bakanlığa muhatap yazılarda, ülkemizden 12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin Form-A Belgelerinin usulüne uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceğine dair bir hususa yer verilmemesi nedeniyle, bu kapsamdaki eşya için “sonradan verilmiştir” ibaresiyle Form A belgesi düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtilmiştir. Bu itibarla, 12 Ekim 2021 tarihi öncesi sevkiyatlar için, gerekli tevsik edici bilgi/belgeler temin edilmek kaydı ile “sonradan verilmiştir” şeklinde belge onayı yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.