loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

"Gaziantep Sanayisi Kapsamlı Saha Araştırması Anket Çalışması"

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından Mikro Ölçekli Yatırım Alanları, Kadın İstihdamı ve KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) tanıtım ve bilgilendirmesi konularına yönelik "Gaziantep Sanayisi Kapsamlı Saha Araştırması Anket Çalışması" kapsamında bir analiz raporu oluşturulmaktadır.

Bu kapsamda;

  • İlimiz sanayisinde kadın istihdamının mevcut durumunun gözden geçirilmesi, siz değerli üyelerimiz açısından kadın istihdamını engelleyen nedenlerin ortaya konarak bunlara çözüm üretilmesi, kadın istihdamına yönelik geliştirilecek politika ve stratejilerin belirlenmesine Gaziantep olarak katkı sağlanması amacı ile "Kadın İstihdamı Analizi"
  • İlimizde üretim odaklı yeni girişimlerin özellikle de kadın girişimlerin iş fikri konusunda desteklenmesi, yine siz değerli üyelerimizin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri hammadde, yardımcı malzeme ve sarf malzemesi gibi girdiler için yeni girişimciler ile alternatif tedarikçi ağınızın genişletilmesi amacı ile "Mikro Ölçekli Yatırım Alanları Analizi"
  • İlimiz sanayisinin verimlilik çalışmalarına destek verecek, Yalın Üretim Teknikleri, Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0 gibi önemli konularda eğitim, danışmanlık ve yönlendirme merkezi olacak ve kısa süre sonra odamız tarafından hizmete açılacak "KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) tanıtım ve bilgilendirmesi" gerçekleştirilecektir.

Yeni dünya şartlarına uyum ve sürecin şekillenmesinde belirtilen konularda şehrimize yön verecek bu çalışma, yalnızca Odamız üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olup bu kapsamda sizlerin şirket profillerini iyi tanımamız ve analiz edebilmemiz adına https://forms.gle/2TLVSNXw9EzLxdxf9 linkinde yer alan soruları cevaplamanız rica olunur.

Bilgilerinize sunulur.