loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hk.

Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince mevzuatta gerekli değişikliğin yapıldığı belirtilmektedir.

Yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve “Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi”nin devreye alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte, 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK:Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi – Yükümlü Kullanım Kılavuzu (11 Sayfa)

Ekli Dosyalar