loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Irak Gümrük Muafiyetleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin, yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek amacıyla durdurulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak’ta (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi – IKBY) üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından 23 Nisan tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.