loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İran- Gıda ve İçecek Mamullerine İlişkin Sağlık Sertifikası Hk.

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda;İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim
Bakanlığınca, işlenmemiş (ham) hayvan ve deniz ürünleri dışında kalan gıda ve içecek mamulleri
için sağlık sertifikası veren tek yetkili merciin "İran Gıda ve İlaç Kurumu" olduğunun bildirildiği
belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunulur.