loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.(Tebliğ No: 2021/41)

Sayın Üyemiz,

26 Ağustos 2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konmuştur.

İlgili tebliğ aşağıdaki bağlantıda, tebliğe ilişkin Ek-1 ve bilgilendirme raporu da ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Tebliğ: –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)

EK: Ek-1 ve Bilgilendirme Raporu (28 Sayfa)

Ekli Dosyalar