loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de  “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)” yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda,Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecektir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,