loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Korean Chips Act Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Seul Ticaret Müşavirliği’nce Odamıza iletilen yazıda, ABD’de yürürlüğe giren “Inflation Reduction Act-IRA” ve “US Chips Act” kanunları nedeniyle Güney Koreli yarı iletken ve otomotiv firmalarının yaşadığı sorunlara atıfta bulunularak, Güney Kore’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan yarı iletkenlerin ihracatında görülen yavaşlama ve ülkenin önemli çip üreticisi firmalarının 15 yıldan bu yana ilk defa 2023 yılı ilk çeyreğinde zarar açıklaması nedeniyle, Güney Kore Meclisi tarafından 30 Mart 2023 tarihinde “Korean Chips Act” olarak adlandırılan kanun revizyonunun onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu değişikliğe göre, ülkede yarı iletken ve diğer stratejik sektörlere yatırım yapan büyük şirketlere kurumlar vergisi indiriminin %8’den %15’e yükseltildiği, söz konusu indirimin KOBİ’ler için %16’dan %25’e çıkarıldığı bilgisi verilmiştir.

İlave olarak anılan mevzuat değişikliklerinden de anlaşılacağı üzere, Güney Kore hükümetinin gerek ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden olan yarı iletkenlerin ihracatının, gerekse söz konusu ürünün ve diğer yüksek teknolojili ürünlerin mümkün olduğu kadar ülkede üretilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmekte olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ