loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Koronavirüs Önlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısına atfen, Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak,

1.KTY’nin 14 üncü maddesinin 21 inci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,


2.KTY’nin 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.