loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

MEDOS-Islak İmza

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden daha önce alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda AB ülkelerine muhatap olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi. EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesi’nin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilmiştir.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memuru tarafından imzalanmayacağı açıklanmıştır. Konu hakkında ilgili ülkeler Ticaret Bakanlığı tarafından bilgilendirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.