loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Naylon İplik, Kaplanmış Kumaş ve Sentetik Flament İplikten Dokunmuş Mensucatların Bazı Ülkelerden İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Hakkında

Sayın Üyemiz,

28.08.2019 tarih ve 30872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile;

• Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5402.31 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler”in ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin 27.03.2019 tarihinde son bulduğu,

• Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat”ın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, herhangi bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 12.04.2020 tarihinde sona ereceği,

• 21.01.2015 tarih ve 29243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/3 Sayılı Tebliğ konusu, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli aşağıda listelenen 5407 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın giyim için kullanılanları”nın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, herhangi bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 21.01.2020tarihinde sona ereceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.