loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

"Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.12.2020 tarihli ve 59737560 sayılı yazıda, Avrasya Ekonomik Komisyonu'na üye ülkeler de dahil olmak üzere, ülkemizin ihracatta düzenlediği diğer ülkelere muhatap Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgelerinin 11 ve 12 no.lu hanelerinde ilgili belgenin onaylandığı Odanın bulunduğu il/ilçe esas alınmak kaydı ile “il (ya da ilçe)/TURKEY” şeklinde ibarelerin eklenmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. Bu kapsamda, 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren ilgili ülkelere düzenlenecek FORM-A Belgelerinin 11 ve 12 no'lu hanelerinde, söz konusu ibareler Ticaret Bakanlığı'nın talimatı gereği yer alacaktır."

Bilgilerinize sunulur.