loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ücret Desteği

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere 7166 sayılı Kanun ile özel sektör işverenlerimize 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak 01/02/2019 - 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ücret desteği verilmesi hususu düzenlenmiştir.

Gaziantep Sosyal Güvenlik il müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 17103/27103 kanun numaraları ile bildirilen sigortalılar için işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 6736 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ücret destekleri 2019/Mayıs ayından başlayarak işverenlerimizin Kuruma olan prim borçlarından mahsup edilmeye başlanmıştır.

2019/Mayıs ayından başlayarak işverenlerimizin Kuruma olan prim borçlarından mahsup edilecek olan ücret destek tutarlarının e-bildirge üzerinden erişilmekte olan "İşveren Borç Görüntüleme, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri" seçeneği üzerinden "ÜCRET DESTEĞİ" açıklaması ile görüntülenmesi sağlanmıştır.

Üyelerimize duyurulur..