loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 5 Eylül 2018 tarihinde uygulamaya alınan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde (TTBS) ihtiyaç duyulan geliştirme ve güncellemelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda, 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla TTBS İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak başlatılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda;

  1. Taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi emlak işletmesi, yetki belgesinin iptal edilmesini istemesi halinde TTBS üzerinden doğrudan iptal başvurusunda bulunabilecektir.
  2. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.
  3. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin, TTBS üzerinden sözleşmeli işletmelerinin herhangi biriyle olan sözleşmesinin sona erdiği yönündeki bildirimine istinaden, sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ