loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Ticari Gemilerin Sera Gazı Emisyonları İçin Yeni Düzenleme

Sayın Üyemiz,

09.07.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme kapsamında, limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin saldıkları sera gazı emisyonlarının karşılığı olarak gemi sahiplerinden alınacak ücretler belirlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre:

 1. Tahsil Edilecek Ücretler:

  • Ticari gemilerin saldıkları sera gazı emisyonları için tahsil edilecek tutarlar, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’nin güncel karbon fiyatı temel alınarak hesaplanacaktır.
  • Alınacak bedeller doğrulanan sera gazı emisyonları esas alınarak belirlenir ve bu bedel her yıl, bir sonraki yılın eylül ayı sonuna kadar bir önceki yılın toplam bedeli olarak ödenecektir.
 2. Gelirlerin Kullanımı:

  • Tahsil edilen tutarlar, genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir olarak kaydedilecektir.
  • Bu gelirler, yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülür.
  • Ödenek tutarını aşan gelirler için ek ödenek eklemeye ve kullanılmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 3. Uygulama Usulleri:

  • Uygulama kapsamına alınacak gemilerin cinsi, sefer bölgesi, tonajı, gemilerden alınacak emisyon bedeli oranları, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Ayrıntılı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240709-1.htm adresinden   ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize Sunulur.