loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Ukrayna’daki Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 10.03.2022 tarihli ve E-34221550-100-2549 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak; Ukrayna'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımızın Ukrayna'daki çatışma durumundan zarar görmesi ihtimali ve olası zararların telafi edilmesi kapsamında iş sözleşmelerinin, sigorta sözleşmelerinin, makine-ekipmanlara ait faturalar gibi diğer önemli hususların dikkatle dokümante edilerek, kayıt altına alınmasının elzem olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında üstlendiği projeler kapsamında gerçekleştirdiği makine-ekipman sevkiyatına ilişkin, "2013/1 Sayılı, Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ"de (Serbest Bölgeler: 2013/1) yer alan ilgili maddeler (madde 18-19) çerçevesinde bu Tebliğ ile geçici ihracatla yurtdışına gönderilmiş ve süresi dolmaya yakın makine-ekipmana ilişkin süre durdurma başvurusu yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.