loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Deprem Bölgesinde Endüstriyel Yeniden Yapılanma Online (Webinar)Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Sürdürülebilirlik, günümüzün en kritik bileşenlerinin biri haline gelmiştir. İklim değişimi, doğal kaynakların azalması ve salgın sorunları, iş dünyası ve toplumlar üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle, yeşil ve dijital dönüşüm, geleceğimizi şekillendirmenin anahtarları arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede, yerelde ve uluslararası düzlemde sürdürülebilirlikle ilgili hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu yüzden yeşil dönüşümün meydana getirdiği somut sonuçlar ve bunlara ayak uydurmak adına atılması gereken adımların kapsamlı bir şekilde araştırılması ve tartışılması gerekmektedir.

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve bu teknolojilerin sürdürülebilirlik çabalarına nasıl katkı sağlayabileceğinin gözden geçirileceği;

  • Yeşil ve dijital insanların birlikte nasıl ilerleyebileceği,
  • Güçlenen ESG - Finansman Bağlantısı, Geçiş ve Fiziksel Riskler,
  • Türkiye'nin Net-Sıfır Yolculuğu ve Çözüm Önerileri konu başlıkları altında

26 Eylül Salı günü saat 14:00'da "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Deprem Bölgesinde Endüstriyel Yeniden Yapılanma" online (webinar) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi ekte sunulmuş olup, katılım sağalmak için kayıt katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Toplantı kayıt katılım için linki TIKLAYINIZ.

Ekli Dosyalar