loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

 GÖREVLERİ

  • En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
  • Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
  • Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla, Yıllık İş planları ile, bütçe tahmin raporlarıyla değerlendirmek.
  • Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamak
  • Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
  • Aşağıdaki kapsamda 3 ayda bir Akreditasyon İzleme Komitesi Olağan Toplantılarını gerçekleştirmek:
  • 3 ayda bir olarak olağan olarak toplanır. Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
  • Kararlar en az 3 üye ile alınır.
  • Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
  • Karar Defteri geliştirme ziyaretleri ve denetimlerde ibraz edilir.