loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Basınla İlişkiler

Odanın bilinirliğini arttırmak ve kurumsal imajını güçlendirmek adına Gaziantep Sanayi Odası’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri yerel ve ulusal basın aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

GÖREVLERİ 

 • GSO ve iştiraklerini ilgilendirebilecek yayınları izlemek, bu yayınlarda Kurum’u tanıtıcı bilgilerin yer almasına yönelik çalışmaları yürütür.
 • Düzenlenecek basın toplantıları ile ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına gönderilecek basın duyuruları ve bültenleri hazırlar.
 • Odanın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf ve kamera çekimini yaparak bülten formatında kamuoyuna duyurur.
 • Basın-yayın organları ile ilişkileri yürütmek, ihtiyaç görülen durumlarda paylaşmak üzere doküman hazırlar.
 • Oda ve iştirakleri ile ilgili belgesel- tanıtım filmlerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütür.
 • Odanın periyodik yayınlarının içeriğini hazırlamak, basım ve dağıtım işlemlerini yürütür.
 • Basın açıklamalarının yansımalarını arşivleyerek analiz etmek ve raporlar.
 • Kurum’un ihtiyaç duyduğu ilanların basın-yayın organlarında yayınlanması için gerekli çalışmaları yürütür.
 • Kurumun medya plan ve politikalarını geliştirmek ve onaya sunar.
 • Kurum’un gazete, dergi gibi süreli yayınlara olan aboneliklerinin takibini, birimlerden gelen yayın taleplerinin karşılanmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan satın alma süreçlerinde görüş verir.
 • Görsel ve yazılı medya kuruluşları ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 • Basılı ve görsel materyalleri oluşturmak ve istatistiki çalışmaları yürütmek, ilgili faaliyetleri planlar.

 

İdris Deniz
İdris Deniz
Dijital İletişim-Uzman
idris@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (344)
+90 (342) 230-1682
Tacettin Boran
Tacettin Boran
Sosyal Medya-Yardımcı Uzman
tacettin.boran@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (335)
+90 (342) 230-1682
İrfan Ağar
İrfan Ağar
Medya Takip-Yardımcı Uzman
irfan.agar@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (336)
+90 (342) 230-1682