loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Basınla İlişkiler ve Medya Takip

Odanın bilinirliğini arttırmak ve kurumsal imajını güçlendirmek adına Gaziantep Sanayi Odası’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri yerel ve ulusal basın aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

GÖREVLERİ 

 • GSO ve iştiraklerini ilgilendirebilecek yayınları izlemek, bu yayınlarda Kurum’u tanıtıcı bilgilerin yer almasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Düzenlenecek basın toplantıları ile ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına gönderilecek basın duyuruları ve bültenleri hazırlamak,
 • Odanın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf ve kamera çekimini yaparak bülten formatında kamuoyuna duyurmak
 • Basın-yayın organları ile ilişkileri yürütmek, ihtiyaç görülen durumlarda paylaşmak üzere doküman hazırlamak,
 • Oda ve iştirakleri ile ilgili belgesel- tanıtım filmlerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Odanın periyodik yayınlarının içeriğini hazırlamak, basım ve dağıtım işlemlerini yürütmek,
 • Basın açıklamalarının yansımalarını arşivleyerek analiz etmek ve raporlamak
 • Kurum’un ihtiyaç duyduğu ilanların basın-yayın organlarında yayınlanması için gerekli çalışmaları yürütmek
 • Kurumun medya plan ve politikalarını geliştirmek ve onaya sunmak,
 • Kurum’un gazete, dergi gibi süreli yayınlara olan aboneliklerinin takibini, birimlerden gelen yayın taleplerinin karşılanmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan satın alma süreçlerinde görüş vermek,
 • Görsel ve yazılı medya kuruluşları ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Basılı ve görsel materyalleri oluşturmak ve istatistiki çalışmaları yürütmek, ilgili faaliyetleri planlamak,

 

İrfan Ağar
İrfan Ağar
Yardımcı Uzman
irfan.agar@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (336)
+90 (342) 230-1682