loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve Donanım

Oda’nın bilişim sistemleri alt yapısının kurulması, bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunmasını sağlar Oda bilgilerini yedekler, etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri kurar.

GÖREVLERİ 

  • Oda ve iştiraklerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, server, telefon, projeksiyon, kamera, ses, ışık vb. alımı, hazır halde bulundurulması, bakımı ve onarımı, teknik destek sağlanması, yönlendirir.
  • BT sistemine kurum içi ve dışından erişimlerin güvenli ortamda ve kesintisiz sağlanabilmesine yönelik gerekli altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirir.
  • Çalışanlara bilgi teknolojileri desteği sağlamak, bilginin ve kişisel verilerin korunması için gerekli çalışmaları yürütür
  • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirir
  • Sistem, network ve iletişim ağlarının oluşturulması, kullanıma sunulması, bakımı ve yedekler
  • Oda da yapılan toplantı, eğitim, etkinlik vb. organizasyonlardan önce bilgisayar, ekipman ve projeksiyonları kontrol etmek, çalışır halde hazır bulundurmak, program sona erene kadar teknik destek vermek, program tamamlandıktan sonra söz konusu cihazların kontrol edilerek kapatılmasını sağlar.
  • Yazılım ve servise yönelik ihtiyaçları analiz etmek, planlamak, yazılım geliştirme test ve devreye alma çalışmalarını yürütür.
Pelin Kanalıcı
Pelin Kanalıcı
Müdür
pelin@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (230)
+90 (342) 230-1682
Rukiye Nur Taşdemir
Rukiye Nur Taşdemir
Uzman
rukiye@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (251-252)
+90 (342) 230-1682