loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU

GÖREVLERİ

  • Hesap İnceleme Komisyonu, Odanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur.
  • Meclis üyelerinin kendi aralarından seçeceği en az üç, en çok yedi üyeden oluşur.
  • Hesapları İnceleme Komisyonu, bir Başkan ile bir Başkan Yardımcısını seçer. Komisyona Başkan yokluğunda Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
  • Hesapları İnceleme Komisyonu’nun Meclis sözcülüğü, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya üye tarafından yapılır. Komisyon, çalışmalarında Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir.
  • Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.
  • Her ay meclis toplantısından önce toplanarak Yönetim Kurulu tarafından Meclise görüşülmek üzere havale edilen aylık mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe raporunu incelemek ve meclise sunmak,
  • Gerekli görüldüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen kesin hesabı, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,