loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

KURUM İÇİ HİZMETLER KOORDİNATÖRÜ

Koordinatörlüğe bağlı çalışan bütün birimlerin ve kurum içi verilen tüm hizmetin takip ve kontrolünü sağlar. Konularla ilgili Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kuruluna geri bildirim ve aktarımlarda bulunur.

GÖREVLERİ

  • Mali İşler Departmanı’nın tüm faaliyet sonuçlarının izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerini Genel Sekretere yapmak,
  • Oda’nın bilişim sistemleri alt yapısının kurulması, bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunmasına yönelik Bilgi Teknolojileri Biriminin faaliyet sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerini Genel Sekretere yapmak,
  • Odanın insan gücü planlaması ve personel politikalarının takibini İnsan Kaynakları Biriminden aldığı geri bildirimler ile Genel Sekreter’e raporlamak,
  • Hukuk Birimi aracılığı ile Odanın tüm hukuki faaliyetlerinin takibini sağlamak,
  • İdari İşler ve Satın alma Birimi’nin tüm faaliyet sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimleri Genel Sekreter’e sunmak,
  • Kendisine bağlı bulunan bölümlerin ve çalışanların, kendi içlerinde ve diğer koordinatörlük/Müdürlük/ Bölümler ile koordinasyonunu sağlamak,
  • GSO Genel Sekreterine raporlama yapmak, öneriler geliştirmek.