loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Mali İşler

GÖREVLERİ

Oda tarafından satın alınacak her türlü mal ve malzemelerin ihtiyaçların tespiti, fiyat araştırmalarının yapılması, yetkililerin onayına sunulması, satın alınması, dağıtım sarfiyatının denetimini sağlamak. 

Bina Demirbaş sayımlarının yapılarak envanter kayıtlarının tutulması.

Bina Demirbaş Elektronik cihaz ve taşınmazlarının Sigortalattırılması

GSO' daki memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin özlük hakları işlemleri ile puantajlarının hazırlanarak bordrolarının düzenlenip ödemelerinin yapılması, 

GSO' daki memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin puantajlarının hazırlanarak bordrolarının düzenlenip ödemelerinin yapılması,