loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Mali İşler

Mali İşler , Oda muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütür, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenleyerek muhafaza eder.

GÖREVLERİ

  • İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mahsup fişlerini düzenler.
  • Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fazlasının bankalarda değerlendirilmesini yapar.
  • Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarır.
  • Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider hesaplarını takip eder ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve aktarmalara yönelik çalışmaları yapar.
  • Oda Yıllık Bütçenin hazırlanmasına ilişkin tüm süreçleri yürüterek bu çerçevede Oda bütçesini hazırlar ve Genel Sekreterliğe sunar.
  • Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile ilgili fatura tutarlarının ödemesini yapar.
  • Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.
Mehmet Hanifi Kocaoğlangil
Mehmet Hanifi Kocaoğlangil
Müdür
mehmet@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (151)
Gülben Kılınç
Gülben Kılınç
Veznedar
gulben@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (153)
Betül Gökdeniz
Betül Gökdeniz
Memur
betul@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (152)