loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Proje Planlama ve Eğt. Dairesi

 GÖREVLERİ 

 • Odada toplam kalite sistemi kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılarak Oda hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 • Oda hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında, Hizmet Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, Personel Performans Değerlendirmesi vb. anket çalışmalarının yapılması,
 • Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
 • TSE’nin her yıl Kalite Gözetleme, 3 yılda bir Kalite Belge Yenileme Denetimlerine girme
 • Odada TOBB Akreditasyon sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması, Her yıl Akreditasyon Öz değerlendirme çalışmasının yapılarak TOBB’un sistemine asli kanıtları ile birlikte yüklenmesi,
 • TOBB tarafından 3 yılda bir yapılan Akreditasyon denetimlerine hazırlanma ve denetime sürecini tamamlama
 • Odada İSG sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması,
 • GSO Stratejik Planın dört yıllık dönemlerde hazırlanması,
 • Oda üyelerinin danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için odada çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile üyeler tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonu,
 • KOSGEB, SODES, İŞKUR, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, UNDP, EUROCHAMBERS, Bakanlıklar vb. kuruluşların proje teklifleri ve çağrılarının GSO ve üyeler yararına değerlendirilmesi için faaliyetler yapılması,
  • Projelerin hibe çağrısı kuralları çerçevesinde hazırlanması, finans sağlayıcılara sunulması, sunulan projenin kabul edilmesi durumunda yine kurallar çerçevesinde projelerin yürütülmesi ve tamamlanması, teknik ve mali raporların hazırlanarak finans sağlayıcıya sunulması.
 • Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin takip edilmesi, üyelere aktarılması, danışmanlık yapılması,
 • Sanayinin geliştirilmesi ve Oda hizmet politikasının tespiti amacıyla istatistiksel çalışmalar yapılarak raporlanması. 

Girişimcilik Eğitimleri 

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla odamız tarafından düzenlenebilmektedir.
 • Gaziantep Sanayi Odası tarafından belirli dönemlerde düzenlenen ve KOSGEB tarafından onaylanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri / Girişimcilik Programları çerçevesinde ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda belirli dönemlerde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

 • Gaziantep Sanayi Odasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar. 

Birim Personeli

İbrahim Çalı
İbrahim Çalı
Proje Planlama ve Eğitim Dairesi Müdürü
ibrahim@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (211-212)
+90 (342) 230-1682
Ali Cin
Ali Cin
Mahireller Projesi Yerel Oda Koordinatörü
alicin@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (216)
Osman Albarrı
Osman Albarrı
Mahireller Proje İdari Asistanı
osmanalbari@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (214)
Elif Berdo
Elif Berdo
Yönetim Kalite Temsilcisi – Akreditasyon Sorumlusu
elif@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (213)
Göktuğ Büyük
Göktuğ Büyük
Yönetim Kalite Temsilcisi – Akreditasyon Sorumlusu
goktug@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (215)