loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sanayi ve İhracat Belgelendirme

GÖREVLERİ

Oda üyesi firmaların kendilerinin, ilgili kurumların, üçüncü şahısların veya re'sen Odanın mevzuat veya uygulamalardan gelen talepleri doğrultusunda ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda her türlü ekspertiz raporlarının tanzim veya tasdik edilmesi. 5174 sayılı kanuna göre firma kapasite raporlarının tanzim ve tasdik edilmesi. Üye firmalarla, Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayici firmaların kapasitelerinin hazırlanması, sanayi envanterinin ve buna dayalı istatistiki bilgilerle raporlar hazırlanması. Sanayiyi ilgilendiren her türlü bilgi ve verilerin toplanması. Üyelere bu bilgiler ışığında danışmanlık hizmetinde bulunulması. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karara istinaden yatırım teşvik belgesi işlemlerinin yapılması. Odamız üyesi firmaların iş makinelerinin tescil edilmesi, fiili tüketim belgesi tanzim edilmesi, yerli malı belgesi hazırlanması, İmalat Yeterlilik Belgesi tanzim edilmesi, üyelerin ihtiyaç duyduğu konularda tespite dayalı veya belge üzerinden incelemeler yapılarak belge düzenlenmesi,    Üyeler için imalat sanayi yatırımlarının planlanması, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin yapılması. Oda üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalara çevrenin korunması ve çevreyle uyumlu yatırımlar yapmaları konusunda çalışmalar yapılması. Oda üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalara enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımı ve kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.

 

SANAYİ DAİRESİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMET TÜRÜ

KAPASİTE RAPORU

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE LİSTESİ REVİZESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YERLİ MALI BELGESİ 

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

EKSPERTİZ RAPORLARI

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

KAPASİTE SURET TASDİK TALEBİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YERLİ MALI BELGESİ SURET TASDİK TALEBİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

 

İfraz Canözler
İfraz Canözler
Müdür
ifraz@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (131)
Serdar İnce
Serdar İnce
Uzman
serdar@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (133)
Serkan Güneş
Serkan Güneş
Memur
serkan@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (135)
Yahya Tabur
Yahya Tabur
Uzman
yahya@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (134)
Can Demirkaya
Can Demirkaya
Uzman
can@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (136)
Onur Yıldız
Onur Yıldız
Uzman
onur@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (137)