loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sanayi ve İhracat Belgelendirme

Teknik inceleme ve ekspertiz gerektiren kapasite raporu, yerli malı belgesi, imalat yeterlilik belgesi, iş makinası tescili…v.b. düzenler. Üyelerimizden ve TOBB’dan talep gelmesi halinde kapasite kriter taslakları hakkında Odamız görüşünü hazırlar, güncelleştirilmesi için çalışmalarda bulunur. Yürürlükteki Yatırım Teşvik Mevzuatı gereği Oda’ya verilen görevlerin yürütülmesini sağlar.A.TR,EUR.1,EUR,MENŞE,FORM A Belgelerinin onayını yapar, belge ile raporları düzenler ve onaylar.

GÖREVLERİ

 • Oda Üyesi Firmaların Kendilerinin, İlgili Kurumların, Üçüncü Şahısların Veya Re'sen Odanın Mevzuat Veya Uygulamalardan Gelen Talepleri Doğrultusunda İthalat/İhracat, Üretim/Tüketim, Makine Ve Menkul/Gayrimenkul Rayiç Bedel, Vb. Konularda Her Türlü Ekspertiz Raporlarının Tanzim Veya Tasdik Edilmesi.
 • 5174 Sayılı Kanuna Göre Firma Kapasite Raporlarının Tanzim Ve Tasdik Edilmesi.
 • Üye Firmalarla, Gaziantep'te Faaliyet Gösteren Sanayici Firmaların Kapasitelerinin Hazırlanması, Sanayi Envanterinin Ve Buna Dayalı İstatistiki Bilgilerle Raporlar Hazırlanması.
 • Dış Ticaretle İlgili Yasal Uygulamalar Ve Prosedürlerin Takibi, İhracat Dolaşım Belgelerinin(A.TR, EUR.1, EUR-MED, FORM-A, MENŞE) Tasdiki, Arşivlenmesi, Çakıştırılması, Dış Ticaret Konularında Danışmanlık
 • Ulusal ve Uluslararası Alanda Şirketler ve Odalar Arası İletişim Kurarak Firma Bilgileri, Üretim Çeşitleri, Ürün Bilgileri, Satın Alma, Pazarlama, İhracat Ve İthalat ve İş Ortaklıkları Taleplerinin Karşılanması, Yurt İçi ve Yurtdışı Kaynaklı İhalelerin Üyelere Duyurulması
 • Sanayiyi İlgilendiren Her Türlü Bilgi Ve Verilerin Toplanması, Üyelere Bu Bilgiler Işığında Danışmanlık Hizmetinde Bulunulması.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara İstinaden Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Yapılması.
 • Odamız Üyesi Firmaların İş Makinelerinin Tescil Edilmesi.
 • Fiili Tüketim Belgesi Tanzim Edilmesi.
 • Yerli Malı Belgesi Hazırlanması.
 • İmalat Yeterlilik Belgesi Tanzim Edilmesi.
 • Üyelerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Tespite Dayalı Veya Belge Üzerinden İncelemeler Yapılarak Belge Düzenlenmesi.  
 • Üyeler İçin İmalat Sanayi Yatırımlarının Planlanması.
 • Bilgilendirme Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Yapılması. 

SANAYİ DAİRESİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMET TÜRÜ

KAPASİTE RAPORU

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE LİSTESİ REVİZESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YERLİ MALI BELGESİ 

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

EKSPERTİZ RAPORLARI

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

KAPASİTE SURET TASDİK TALEBİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

YERLİ MALI BELGESİ SURET TASDİK TALEBİ

Sayfa'ya gitmek için TIKLAYINIZ

 

İfraz Canözler
İfraz Canözler
Müdür
ifraz@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (131)
+90 (342) 230-1682
Yahya Tabur
Yahya Tabur
Uzman
yahya@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (134)
+90 (342) 230-1682
Onur Yıldız
Onur Yıldız
Uzman
onur@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (137)
+90 (342) 230-1682
Serkan Güneş
Serkan Güneş
Yardımcı Uzman
serkan@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (135)
+90 (342) 230-1682
Adnan Demir
Adnan Demir
Yardımcı Uzman
adnan.demir@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (139)
+90 (342) 230-1682
Mustafa Yakup Özdemir
Mustafa Yakup Özdemir
Yardımcı Uzman
mustafa.ozdemir@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (140)
+90 (342) 230-1682