loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sicil Departmanı

Odaya kayıt olması gereken ve kayıt olan firmaların kayıt bilgilerinin güncel tutulması, kayıtlarını sildirmek isteyenlerin veya faaliyetlerini devam ettirmeyenlerin kayıtlarının silinmesi, diğer kişi ve kurumların talep etmesi durumunda üyelere ait sicil ve iletişim bilgilerinin temin edilmesi, Oda organ seçimlerinde kanun ve yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak elektronik ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde yer alan ortak veri tabanının ve seçme ve seçilme hakkına sahip üyeleri gösteren güncel üye listelerinin hazır tutulması, kayıt sureti, faaliyet belgesi, ortaklık teyit belgesi, ihale durum belgesi, v.b. belgelerin düzenlenip onaylanması Sicil Departmanının görevleri arasındadır.

GÖREVLERİ

 • Sanayici vasfına haiz firmaların meslek gruplarına göre Odaya kaydını yapmak,
 • Oda kayıt levhası ve üye kimlik kartlarını hazırlamak,
 • Tadil ve terkin işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Üyelerin sicil ile ilgili ihtiyaç duyduğu belgelerin hazırlanmasını sağlamak,
 • Üye bilgilerinin yer aldığı raporların ve istatistiki bilgilerin hazır halde tutulmasını sağlamak,
 • Üye kayıt bilgilerinin elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı ve TOBB bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 • Üye firmaların organ seçimlerinde yer almasını sağlamak,
 • 4 yılda bir Oda organ seçimlerinin organize edilmesi,
 • Üye olacak firmalara odanın hizmetleri hakkında danışmanlık hizmeti vermek,
 • Resmi kurum ve kuruluşların üyelerin sicil kayıtları ile ilgili yazılı olarak talep ettikleri bilgi ve belgelerin düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
 • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması

 

M.Bülent Arol
M.Bülent Arol
Müdür
bulent@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (111)
+90 (342) 230-1682
Mina Küpeli
Mina Küpeli
Yardımcı Uzman
mina@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (113)
+90 (342) 221-0900
Erhan Kurt
Erhan Kurt
Yardımcı Uzman
erhan@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (114)
+90 (342) 230-1682