loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Teknik Danışmanlık ve Sektörel Gelişim Hizmetleri

GÖREVLERİ

 • Oda üyesi firmalar ile odanın ilişkide olduğu tüm paydaşları için değer yaratan ve katkı sağlayan, bu hedef kitle için sorun teşkil edebilecek konuları, planlanmış faaliyetler bütünü olarak projeler yolu ile ortadan kaldıracak ya da etkisini azaltacak çalışmalar yürütmek,
 • Ekibin uzmanlık alanlarındaki mühendislik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda, yüksek kalitede vermesini sağlayacak eğitim ve koçluk görevlerini yapmak,
 • Dünyadaki teknolojik süreç yeniliklerini takip ve analiz ederek, teknik bilgi birikiminin geliştirilmesini, Gaziantep Sanayisi ile paylaşımını ve uygulanmasını sağlamak,
 • Uluslararası standartların gerektirdiği eğitim ve gelişim ihtiyaçlarında Gaziantep Sanayi’sine destek sağlamak,
 • Doğrudan şirket irtibatları, fuarlara katılım, literatürün izlenmesi vasıtasıyla en yeni teknolojilere erişim sağlamak.
 • Dünyadaki bu teknolojik süreç yeniliklerini takip ve analiz ederek, teknik bilgi birikiminin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Teknolojik yeniliklerin Gaziantep Sanayi’sinde uygulanmasını sağlamak için üretim alternatifleri ve gelişim projeleri oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Gaziantep Sanayisi imalat sektöründe yer alan operasyonların en iyi duruma getirilmesi ve dolayısıyla işletme maliyetlerini düşürmeyi destekleyici girişimlere liderlik etmek,
 • GSO ve üyelerinin yatırım ve geliştirme kararı analizlerinde fizibilitelerin oluşturulmasına destek olmak ve alternatif teknolojik çözüm önerileri geliştirmek,
 • Gaziantep sanayisinin katma değeri yüksek ve teknolojik ürünlerin üretimine yönlendirmek. (Savunma, medikal vb.)
 • GSO’nun mühendislik hizmetleri alanındaki projelerini yürütmek,
 • Tüm projelerde proje yöneticileri ile işbirliği içinde çalışmak ve proje yönetimine destek olmak,
 • İlgi alanındaki tüm projelerin yürütüldüğünü takip etmek,
 • Alanında gerekli olan eğitim, koçluk ve gerekli bilgi kaynaklarını sunup, projeler için ekipleri yeterli bilgi düzeyinde tutmak,
 • Üniversite ve sanayi arasında teknik konularda işbirliği ve projelerin başlatılması, izlenmesi konusunda aktif rol almak,
 • Yeni yeterlilik alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi konularında GASBEM A.Ş. ye destek olmak,
 • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
 • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması.
Veysel Çelebi
Veysel Çelebi
Müdür
veysel@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (238)
+90 (342) 230-1682
Nurşah Çelikler
Nurşah Çelikler
Yardımcı Uzman
nursah.celikler@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (237)
+90 (342) 230-1682