loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler ve Pazar Geliştirme

Oda üyelerinin ihracatını ve rekabetçilik seviyelerini artırmak için UR-GE ve benzeri projeleri yürütür, paydaşlarla iletişime geçer, işbirlikleri kurar. Ticaret Bakanlığı Destekleri hakkında bilgi verir. İhracat ve Pazar geliştirme çalışmaları yapar.

GÖREVLERİ 

  • Gaziantep sanayisinin global rekabet edebilirlik ve ihracat atılımını desteklemek için, ulusal ve uluslararası fuarlara yönlendirme ve katılım konularında üyelere destek olmak,
  • UR-GE ve benzeri projeler kapsamında uluslararası iş geliştirme ve ihracatı artırmaya yönelik projelerin başlatılmasını, yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası iş geliştirme heyetlerinin oda ve üyeler ile bir araya getirilmesinin organize edilmesi ve bu iletişimin sürekliliğinin takip edilmesini sağlamak
  • Meslek komitelerinin ihracat ve pazar geliştirme konulardaki ihtiyaçlarını almak, bunlara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Birime yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarını incelemek ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetleri hayata geçirmek,
  • Birimin faaliyet planını ve bütçesini hazırlamak,
Rezzan Kurt
Rezzan Kurt
Yardımcı Uzman
rezzan@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (177)
+90 (342) 230-1682
Gizem Bozo
Gizem Bozo
Yardımcı Uzman
gizem.bozo@gso.org.tr
+90 (342) 221-0900 (173)
+90 (342) 230-1682