loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

GSO Yatırım Masası

Gaziantep’te sanayi, üretim ve ihracatın gelişmesine öncülük eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcıları Gaziantep’in yatırım fırsatları hakkında bilgilendirerek, sunulan avantajlardan faydalanmalarını Verilen teşvik ve destekler hakkında bilgi almak, bölgesel ve sektörel konularda yatırım imkanlarını yerinde öğrenerek, doğru yatırım için Odamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Gaziantep’te yatırım yapmayı planlayan firmalar; atıl yatırımın önüne geçmek, daha verimli, daha karlı işletmelerin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırımı planlanan sektörler ve üretimlerle ilgili Gaziantep’te kurulu imalat kapasitesi, Türkiye genelinde kurulu imalat kapasitesi, yapılacak yatırımın ön etüt çalışmasını yapmak üzere Odamız Sanayi Departmanından bilgi alabilirler. Ayrıca, Odamız yapılacak yatırımla ilgili devlet destekleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmektedir. Firmalar yatırım yapmadan önce teşvik edilen, desteklenen sektörler ve bu sektörlere verilen devlet desteklerden yararlanmak için yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri hakkında Odamızdan bilgi alarak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK desteği, vergi indirimi, faiz desteği gibi devlet teşviklerinden faydalanabilirler

Gaziantep’in 7 milyar dolarlık ihracatı ve toplam 12 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile ülke sanayimizin lokomotif kentleri arasında yer almakta olup, son dönemde 5. OSB’nin açılması, yapımı devam eden Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile limana olan mesafenin yaklaşık 100 kilometreye düşecek olması bölgemize olan ilgiyi artırmaktadır. Polateli-Şahinbey OSB’ye özel teşviklerin verilmesi ile ilgili Bakanlık nezdinde görüşmelerimiz sürmektedir. Bu bölgede savunma sanayisi ile orta ve yüksek teknolojili yatırımlara öncelik verilmesi ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirmekteyiz.

Yapılacak yatırımla ilgili sektörel kapasitenin belirlenmesi ve yapılacak yatırıma verilen devlet teşvik ve destekleri ile ilgili bilgi almak için Odamız Sanayi Departmanı ile irtibata geçebilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ 

Odamız yatırım yapmak isteyen firmalar için, yatırım yapılacak sektörle ilgili genel bilgi verilmesi ve firmaların devlet desteklerinden faydalanmalarına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir. Böylelikle yatırım yapacak firma yatırım yapacağı sektörle ilgili genel bilgi sahibi olmakta ve yapacağı yatırımla ilgili devlet destekleri ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır.  

E-TUYS

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlığımızca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Yetkilendirme talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine ulaşmak için tıklayınız

https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr

Detaylı bilgi için ayrıca Odamız Sanayi Servisi ile irtibata geçebilirsiniz.

 

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) tarafından destek programları ugulanmaktadır.

KOSGEB destekleri ile ilgili bilgi sahibi olmak, mevzuat ve güncel duyuru ve proje çağrılarından haberdar olmak ve destek başvurusu için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB)’in resmi internet sitesi www.kosgeb.gov.tr ‘yi ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, detaylı bilgi için Odamız Sanayi Servisi ile irtibata geçebilirsiniz. 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Ar-Ge, yenilik, girişimcilik vb. konularda destek sağlamaktadır. TÜBİTAK’ın sağladığı destekler ile ilgili aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilir ve size uygun desteğe başvurabilirsiniz.

Ulusal Destek Programları

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

Ufuk2020

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Teşvikleri

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

Ulusal Destek Programları

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.