loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Tobb Kadın Girişimciler Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, kadın girişimci, potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur.

 

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU’NUN AMACI NEDİR?

 • Kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirip, ilgili kamu kurumlarına sunmak,
 • Girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yaygınlaşmasına öncülük etmek,
 • Potansiyel ve mevcut girişimcileri desteklemek amacıyla eğitim, seminer ve paneller düzenlemek,
 • Orta ve yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerle başarılı girişimcileri ve girişimcilik konusunda bilgi sahibi olan kişileri bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,
 • Potansiyel ve mevcut kadın girişimcilerin güncel teknolojiler konusundaki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kitlesel eğitim programları düzenlemek,
 • İl Kurullarına kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik proje önerileri yapmak,
 • İllerde kurullar tarafından uygulanan başarılı projelerin diğer illerde de yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Koçluk sistemi geliştirerek, deneyimli girişimcilerin yeni iş kuranlara destek olmasını sağlamak,
 • Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve kadın girişimcileri bu sektörlerde iş kurmaya yönlendirmek,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kadın girişimcilik ile ilgili faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar ile ilişki geliştirmek,
 • Uluslararası girişimcilik etkinliklerinde Türkiye girişimcilik ekosistemini temsil etmek,
 • Birlik tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda Birlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
 •  

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR

İl Kuruluna üye olacak girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

Ayrıca, o İlde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisini aşamaz.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu için üye kategorilerine göre başvuru formları aşağıda sunulmuştur. Üye başvurusunda bulunmak için, başvurmak istediğiniz kategoriye göre aşağıdaki formlardan birini indirmeniz, EKSİKSİZ olarak elektronik ortamda doldurduktan sonra yazıcıdan çıktısını alıp ilgili oda/borsa'ya iletmeniz gerekmektedir.

Oda/Borsa üyeleri için TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Öğrenciler için TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Akademisyenler için TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

 

GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

SIRA ADI SOYADI ÜNVANI
1 AYŞEN AHİ BAŞKAN
2 BURCU BİLİCİ BAŞKAN YRD.
3 DUYGU SALICI BAŞKAN YRD.
4 ARZU GÜCEYLİOĞLU KURUL SEKRETERİ
5 ASLIHAN BİLİR ÜYE
6 AYŞE PINAR TÜMÜKLÜ ÜYE 
7 BAHAR DURAKOĞLUGİL ÜYE 
8 BETÜL CAN ÜYE
9 CİHAN ARDİLİ ÜYE
10 DEMET DOĞDU ÜYE 
11 DERYA ÖZKARA ÜYE
12 DİDEM BÜYÜKBEŞE ÜYE 
13 DOĞUŞ ERBAY ÜYE
14 DUYGU BULGUROĞLU ÜYE
15 EDA COŞAN ÜYE
16 ELTAF KUYUCU ÜYE
17 EMİNE MAZICIOĞLU ÜYE
18 HATİCE KARAKUŞ ÜYE
19 İSLİM SUVAT ÜYE 
20 JÜLİDE EREN ÜYE
21 KÜBRA ÖZDEMİR ÜYE 
22 MİNE ÖZMEN ÜYE
23 NADİDE ÖZPEKMEZCİ ÜYE 
24 NALAN KURT ÜYE
25 NEVRA YILANKIRKAN ÜYE 
26 NİLAY GÜNDÜZ ÜYE
27 PELİN TÜRKMEN ÜYE
28 PERİHAN KAYA ÜYE
29 PINAR EMRULLAH ÜYE
30 TÜLİN ANLAŞ ÜYE