loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

UR-GE ve HİSER Projeleri

 

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

UR-GE VE HİSER PROJELERİ

 • 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Tebliği kapsamında odamız tarafından bugüne kadar 13 UR-GE projesi yürütülmüştür. Ayrıca, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında odamız tarafından “Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi” isimli bir HİSER projesi de yürütülmektedir.
 • URGE ve HİSER destekleri, firmaların ihracat kapasitelerini ve rekabetçilik seviyelerini artırmak için sektörde üretim yapan firmaların bulunduğu kümelenme projelerini desteklemektedir.
 • UR-GE ve HİSER destekleri ile ilgili sektördeki firmaların işbirliği kuruluşları aracılığıyla bir araya getirilerek yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması ve yurt içinde ve dışında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • Program süresi 3 yıldır.
 • Proje süresinde öncelikle firmaların ihtiyaç analizi yapılacak, ardından ortaya çıkan sonuca göre 36 aylık bir yol haritası oluşturulacak ve buna göre kümenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri düzenlenecek, tanıtım kapsamında danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde Ticaret Bakanlığı tarafından firmanıza özel %75 oranında geri ödeme desteği sağlanacaktır.

UR-GE & HİSER

İhtiyaç Analizi

Eğitim

Danışmanlık

Tanıtım

Yurdışı

Pazarlama

Alım Heyeti

Bireysel Danışmanlık

Oran

%75

%75

%75

%75

%70

Kurum

İşbirliği Kuruluşu

İşbirliği Kuruluşu

İşbirliği Kuruluşu

İşbirliği Kuruluşu

Şirketler

Destek Tutarı (USD)

 

400.000 USD

150.000 USD (Faaliyet Başına)

150.000

USD

(Faaliyet Başına)

 

50.000

USD

Faaliyet

Program Süresince

(3+2 Yıl)

10 Adet

10 Adet

3 Yıl

PROJE KAPSAMINDA SAĞLANACAK

DESTEK KALEMLERİ VE ORANLARI:

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri

 • İhtiyaç analizi,
 • Eğitim hizmeti,
 • Danışmanlık hizmeti,
 • Kümenin yurt dışında tanıtımı

Yurtdışı pazarlama Faaliyeti/ Alım Heyeti

 • 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar,
 • 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar,
 1. a) Ulaşım: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
 2. b) Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri,
 3. c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
 • Tercümanlık gideri,
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
 • Fuar katılımına ilişkin giderler,
 • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
 • Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

EKLER

UR-GE Tebliği:

https://ticaret.gov.tr/data/5b8da6b713b876125c08b5a7/2010-8.pdf

UR-GE Usul ve Esasları: https://ticaret.gov.tr/data/5b8da71c13b876125c08b5ad/UUE_2010_8_20082019.pdf

HİSER Tebliğ:

https://ticaret.gov.tr/data/5e0eeba313b87658f03c992c/2015-8%20say%C4%B1l%C4%B1%20KARAR.pdf

HİSER Usul ve Esasları:

https://ticaret.gov.tr/data/5e0eeba313b87658f03c992c/2015-8%20say%C4%B1l%C4%B1%20Karar%C4%B1n%20Uygulama%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1%20Genelgesi.pdf