loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İHALE DURUM BELGESİ

İhale Durum Belgesi; firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin son fıkrasının (g) maddesinde yer alan “ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadıkları, İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadıkları, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, ihale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediği hakkında bilgiler içermektedir.

İhale Durum Belgesi alınabilmesi için firmanın Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İHALE DURUM BELGESİNİN YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu