loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

SİCİL DAİRESİ

FAALİYET BELGESİ

Faaliyet Belgesi; firmaların işlerini faal olarak yürüttüklerine dair resmi kanıt niteliği taşıyan ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan belgedir. Firmaların ünvanı, adresi, Odaya kayıt tarihi ve faaliyet konusu gibi bilgileri içerir.

Faaliyet Belgesi alınabilmesi için firmanın Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Faaliyet Belgeleri istek halinde İngilizce olarak da düzenlenebilmektedir.

FAALİYET BELGESİNİN YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

ODA SİCİL KAYIT SURETİ

Oda Sicil Kayıt Sureti; firmaların bağlı bulunduğu (üyesi olduğu) Odayı gösteren resmi kanıt niteliği taşıyan ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan belgedir. Firmaların ünvanı, adresi, Odaya kayıt tarihi, firma yetkilileri ve faaliyet konusu gibi bilgileri içerir.

Oda Sicil Kayıt Sureti alınabilmesi için firmanın Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Oda Sicil Kayıt Sureti istek halinde İngilizce olarak da düzenlenebilmektedir.

ODA SİCİL KAYIT SURETİNİN YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

İHALE DURUM BELGESİ

İhale Durum Belgesi; firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin son fıkrasının (g) maddesinde yer alan “ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadıkları, İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadıkları, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, ihale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediği hakkında bilgiler içermektedir.

İhale Durum Belgesi alınabilmesi için firmanın Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

İHALE DURUM BELGESİNİN YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 

 

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ

Ortaklık Teyit Belgesi; firmaların ortaklarının kimler olduğunu gösteren ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan belgedir. Bu belgede üyenin ünvanı, sicil numarası ve sermayesi ile ortakların güncel hisse oranları ve T.C. kimlik numaraları gibi bilgiler yer alır.

Ortaklık Teyit Belgesi alınabilmesi için firmanın Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ORTAKLIK TEYİT BELGESİNİN YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

 

ÜYE KİMLİK KARTI

Odaya kayıtlı firmaların talep etmeleri durumunda hazırlanan, firmayı ve yetkilisini tanıtmayı amaçlayan bir kimlik türüdür.

ÜYE KİMLİK KARTININ YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

 ÜYE KAYIT LEVHASI

Odaya kayıtlı firmaların talep etmeleri durumunda hazırlanan, firmanın ünvanı, adresi, kuruluş tarihi, Odaya kayıt tarihi ve üye sicil numarası gibi bilgilerin yer aldığı bir firma tanıtım belgesidir.

ÜYE KAYIT LEVHASININ YASAL DAYANAĞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği