loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İş Makinası Tescili

İş makinesi Nedir?

TOBB tarafından hazırlanan İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslarda, İş makinesi; Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları olarak tanımlanmıştır.

Tescil zorunluluğu

Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır.

İş makinesinin tescil edilmesi için istenen belgeler

İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

b) İş makinesi sahiplik belgesi;

1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve 

gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.

3) Veraset ilamı.

4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c) Makineye ait teknik belge,

d) Resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar.

İş Makinesi Tescil Başvurusu

Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe ve İş makinesinin tescil edilmesi için istenen belgeler ile birlikte Odamıza başvuru yapılması halinde İş Makinesi Tescil Belgesi düzenlenecektir.

Detaylı Bilgi için Odamız Sanayi Birimi ile görüşebilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. (SSS)

 

Ekli Dosyalar